cavilha e casquilhos de dobradiça KE10 KE20 KE25 KE30 KE35 KE36 KE70 TE70

cavilha e casquilhos de dobradiça KE10 KE20 KE25 KE30 KE35 KE36 KE70 TE70
Produto n.º: AD3450
Preço (sem IVA): 4,07 €
Preço (com IVA): 5,00 €

preço de uma cavilha e 2 casquilhos